fbpx

Dr. Ertan Cevizci'ye
Soru Sor

  Dr. Ertan Cevizci'nin tavsiyelerine uyan azospermi hastamızdan aldığımız mucize geri dönüşüm.

  Azospermi nedir? 

  Azospermi, seminal sıvıda sperm eksikliğidir. Korunmasız cinsel ilişkiden bir yıl sonra hamilelik gerçekleşmemişse, bu erkek, kadın veya her ikisinin de doğurganlık sorunu yaşayabileceği anlamına gelir. İnfertil çiftlerin% 40’ında erkekte fertilite sorunu vardır. 

  Azospermi ne kadar yaygındır? 

  Tüm erkeklerin yaklaşık% 1’i ve infertil erkeklerin % 10-15’i azospermiye sahiptir. 

  Azospermi türleri nelerdir? 

  Erkek üreme sistemi aşağıdakilerden oluşur: 

  • Testisler – Spermatogenez adı verilen bir işlemde sperm (erkek üreme hücreleri) üretir 
  • Seminiferous tubules - Testislerin dokusunun çoğunu oluşturan minik tüpler 
  • Epididim – Olgunlaşmış spermin içine taşındığı ve depolandığı tüp 
  • Vas deferens - Epididimden vücut boşluğuna geçen tüp, daha sonra üretra ile bağlantı için eğriler. Vaz deferensin sıkılması, spermi, semen oluşturmak için spermin üzerine seminal sıvı ekleyen seminal vezikülleri ve prostat bezini geçerek hareket ettirir. 
  • Üretra - Mesaneden idrarın giderilmesi için penisin içinden geçen ve vas deferens’teki spermanın tüpü 

  Uzm.Dr. Ertan Cevizci'nin Azospermi ve Fitoterapi hakkında açıklamaları.

  Fitoterapi Yönteminin Oligospermi ve Azospermi'ye Etkisi
  Fitoterapi Yöntemi ile Sperm Sayısı Artar mi?
  Fitoterapi Hangi Hastalık Grupları İçin Kullanılır ?

  Azospermi üç ana tipte gruplandırılabilir: 

   

  1) Ön testis nedenleri (obstrüktif olmayan): Seks hormonlarının zayıf üretimi, testisin sperm yapmasını önler. Nedeni bunlar olabilir: 

  • Kallmann sendromu: X kromozomu üzerinde taşınan genetik (kalıtsal) bir hastalık. 
  • Özellikle kemoterapide kullanılanlar gibi radyasyon tedavileri veya bazı ilaçlar nedeniyle oluşabilecek hipotalamus (beynin bir kısmı) veya hipofiz bezinin bozuklukları. 

  2) Testis nedenleri (engelleyici olmayan): Testislerin yapısındaki veya çalışmasındaki kusurlar şunlar olabilir: 

  • Anorchia (testislerin yokluğu) 
  • Cyptorchidism (testisler skrotuma düşmedi) 
  • Sertoli cell-only sendromu (testisler canlı sperm hücreleri üretemez) 
  • Spermatojenik tutuklama (testisler tamamen olgunlaşmış sperm hücrelerini üretemez) 
  • Klinefelter Sendromu; erkek ekstra bir X kromozomu taşır (XY yerine kromozomal yapısını XXY yapar). Sonuç genellikle cinsel veya fiziksel olgunluk eksikliği ve öğrenme güçlüğü ile birlikte kısırlıktır. 
  • Kabakulak orşiti (geç ergenlik döneminde kabakulak nedenli iltihaplı testisler) 
  • Tümörler 
  • Bazı ilaçlara verilen reaksiyonlar 
  • Radyasyon tedavileri 
  • Diyabet , siroz veya böbrek yetmezliği gibi hastalıklar 
  • Varikosel (testisten gelen damarlar genişler veya genişler) 

  3) Testis sonrası nedenler (obstrüktif): Boşalma veya üreme kanalındaki tıkanma problemleri spermin seminal sıvıya taşınmasını önler. Bu durum azospermili erkeklerin yaklaşık% 40’ında görülür. Nedenleri: 

  • Epididimde, Vas Deferens’te veya üreme sisteminde başka bir yerde tıkanma veya eksik bağlantı olabilir. 
  • Vas Deferensin konjenital bilateral yokluğu (CBAVD): Vasa deferentinin doğumda bulunmadığı genetik bir kusur. CBAVD’ye neden olan genetik mutasyon da kistik fibroz ile güçlü şekilde ilişkilidir. CBAVD’li erkeklerde kistik fibroz taşıyıcısı olma riski yüksektir. CBAVD’li erkek kadın partnerleri, kistik fibrozlu bir çocuğa sahip olma riskini belirlemek için aynı zamanda taşıyıcı olup olmadıklarını görmek için bir gen mutasyon analizine sahip olmalıdır. 
  • Enfeksiyon 
  • Kistin büyümesi 
  • Hasar 
  • Vazektomi (vas deferensin tamamı veya bir kısmının cerrahi ile çıkarılması) 

  Azosperminin nedenleri nelerdir? 

  Genetik (kalıtım), sperm üretimi düşük veya hiç olmayan erkeklerin% 10-15’inde rol oynar. Kromozomlardaki kusurlar (genetik materyal içeren bir hücre çekirdeğinin içindeki yapı), sperm sayısını, şeklini ve boyutunu etkileyebilir. 

  Y (erkek) kromozomunda farklı yerlerde kusurlar oluşabilir. Bazı durumlarda, Y kromozomunun bir parçası eksik olabilir (mikrodelesyon) ve kısırlığa neden olabilir. 

  Azospermi nasıl teşhis edilir? 

  Azosperminin, iki ayrı durumda, yüksek güçlü bir mikroskop kullanılarak santrifüjlenmiş seminal sıvı numunelerinde sperm hücresi bulunamadığı zaman teşhis edilir. 

  Bir santrifüj, bir test numunesini çeşitli parçalarına ayırmak için yüksek bir hızda döndüren bir laboratuvar cihazıdır. Santrifüjlenmiş seminal sıvı durumunda, sperm hücreleri varsa, etraflarındaki sıvıdan ayrılırlar ve mikroskop altında görüntülenebilirler. 

  Teşhisin bir parçası olarak, doktor, aşağıdakileri içeren, hastanın tıbbi geçmişini alacaktır: 

  • Geçmişte doğurganlık başarısı veya başarısızlığı (Çocuk sahibi olabilme) 
  • Çocukluk hastalıkları 
  • Pelvik bölgedeki yaralanmalar veya ameliyatlar (bunlar kanal blokajına veya testislere zayıf kan beslemesine neden olabilir) 
  • Üriner veya üreme sistemi enfeksiyonları 
  • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar 
  • Radyasyona veya kemoterapiye maruz kalma 
  • Geçmiş veya bugün herhangi bir ilaç kullanımı 
  • Alkol, esrar veya diğer ilaçların kötüye kullanılması 
  • Sık kullanılan saunalar veya buhar banyoları dahil olmak üzere ısıya maruz kalma (ısı sperm hücrelerini öldürür) 
  • Ailede doğum kusurları, zihinsel gerilik, üreme yetersizliği veya kistik fibroz öyküsü 

  Doktor ayrıca fiziki muayene yapacak ve kontrol edecektir: 

  • Vücudun ve üreme organlarının genel olgunlaşması, büyüklüğü ve şekli 
  • Penis ve skrotum içeriği 
  • Vas deferens varsa 
  • Hassasiyet veya epididimin şişmesi 
  • Varikoselin varlığı veya yokluğu 
  • Boşalma kanalının tıkanması  

  Doktor aşağıdaki testleri de sizden isteyebilir: 

  • Bazı hormon seviyelerinin ölçümü; 
  • Genetik test 
  • Şekil ve ebatta herhangi bir problem olup olmadığını görmek ve tümörler, tıkanmalar veya yetersiz kan temini olup olmadığını görmek için üreme organlarının röntgeni veya ultrasonu 
  • Hipotalamus veya hipofiz bezinin bozukluklarını tanımlamak için beyin görüntüleme 
  • Normal büyüklükteki testlerde ve normal hormon seviyelerinde, obstrüktif veya obstrüktif olmayan azospermi olup olmadığını öğrenmek için testislerin bir  öğrenir. Normal bir biyopsi, sperm taşıma sisteminde bir noktada muhtemelen bir tıkanıklık olduğu anlamına gelir. Bazen, testislerde bulunan herhangi bir sperm gelecekteki analizler veya destekli hamilelikte kullanım için dondurulur. 

  Azospermi nasıl önlenebilir? 

  Azospermiye neden olan genetik problemleri önlemenin bilinen bir yolu yoktur. Azospermiyi önlemek için aşağıdaki önlemleri alabilirsiniz: 

  • Üreme organlarına zarar verebilecek faaliyetlerden kaçının. 
  • Radyasyona maruz kalmaktan kaçının. 
  • Sperm üretimine zarar verebilecek ilaçların risklerini ve yararlarını bilin. 
  • Testislerin sıcağa uzun süre maruz kalmasından kaçının.